Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Jätteeken Lyell:s ek

Artikel TEMA.4.1.5.1

Lyells ek är en jätteek på Norra Djurgården stax norr om Husarviken som fått sitt namn efter den skotske geologen Charles Lyell. Genom att bestämma åldern på eken tillsammans med den närbelägna Fiskartorpseken försökte Lyell beräkna den så kallade vattuminskningen, det man numera kallar den postglaciala landhöjningen.

Trädet är förtecknad som naturminne nr 675 i Sernanders ”Stockholmstraktens natur- och kulturminnen” från 1935. Jätteeken har dock inte förklarats som naturminne enligt Miljöbalken. Miljöförvaltningen avser inte att driva förklarandet utav naturminnen särskilt, däremot bör en viss skötsel utav naturminnena ske så att dessa förblir skyddsvärda och synliga för allmänheten. Till exempelvis bör slyröjning ske och i flera fall är det aktuellt att skylta upp och informera om objekten gentemot allmänheten. Trädet står inom Nationalstadsparken och har därmed ett särskilt skydd i Miljöbalken.

Uppdaterad: 2021-04-09