Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Faunapassager

En av ekodukterna i Hammarby
En av ekodukterna/sociodukterna i Hammarby Sjöstad, södra Stockholm. Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.4.1.7

Att skapa strategiska samband för människor och djur mellan naturområden blir allt mer angeläget när staden växer. Genom att binda ihop landskapet för olika organismer skapas förutsättningar för ekosystemens fortlevnad, samtidigt som viltolyckorna minskar och tillgängligheten ökar.

Studier visar att ekodukter/sociodukter används av ett brett spektrum av artgrupper, att de kan gynna den biologiska mångfalden, samt bidra till att mildra effekterna av ekologisk fragmentering av infrastruktur.

Faunapassager kan ta många olika utseenden, storlekar och placeringar i stadsrummet. Faunapassager är oftast över- eller underliggande spridningsvägar som gör det möjligt för olika organismer,och ibland även människor, att ta sig förbi barriärer, från ett naturområde till ett annat. Spridningsvägar kan också ligga i marknivå. I staden utgörs barriärerna ofta av stora, vältrafikerade vägar och spår.

Faunapassager finns i form av större ekodukter för till exempelvis storvilt och människor, mindre faunapassager för småvilt så som hare, räv och grävling, groddjurstunnlar för grodjur, som kombinerade ekodukter/sociodukter för även människor med mer. Faunapssager kan även utgöra en del av ett eksamband. Faunapassager ska utformas utifrån den eller de organismgrupper som man vill underlätta en spridning eller skapa samband för.

I Stockholm har till exempelvis flera grodtunnlar anlagts. Två stycken finns vid Spångavägen i Bromma, och en annan under Bobergsgatan i Norra Djurgårdsstaden. Med hjälp av fångstarmar ser man till att groddjuren lyckas hitta fram till tunnelmynningarna så att de säkert kan passera under vägarna. Vid en internationell utblick hittas goda exempel på ekologiskt utformade ekodukter i bland annat Holland och Tyskland.

Åtgärdskarta naur

I kartan visas genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i vitt och avförda åtgärder i rött. Visa alla åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder

1

Genomförd och utvärderad
Groddjurstunnlar vid Spångavägen

Genomförd och utvärderad

Åtgärder

2013

Trafikkontoret

Åtgärder

2

Genomförd
Kombinerad ridbro/viltbro över Värtabanan

Genomförd

Åtgärder

2007

Banverket, Idrottsförvaltningen, Kungl. Djurgårdens Förvaltning

Åtgärder

3

Förslag till åtgärd
Ekodukt mellan Ältasjön och Flaten

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

4

Förslag till åtgärd
Drottningsholmsvägen - grodtunnel

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

5

Förslag till åtgärd
Hansta - groddjurspassage Akallavägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Örby - Faunapassage Örbyleden

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

7

Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Akallavägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret

Åtgärder

8

Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Bergslagsvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret

Åtgärder

9

Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Nynäsvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret

Åtgärder

10

Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Magelungens strand

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret

Åtgärder

11

Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Västra stambanan Älvsjö

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret

Uppdaterad: 2021-04-12