Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Levande vattendrag

Bäckravin i Flatens naturreservat
Bäckravin i Flatens naturreservat. Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.4.1.3

Det finns många växt- och djurarter som bara kan leva i strömmande vatten. Ett naturligt lopp med slingrande vattenfåra, varierande vattenstånd och många småmiljöer är några av ingredienserna för ett levande vattendrag med hög biodiversitet.

I Stockholm har många vattendrag rätats ut, försvunnit eller kulverterats, i takt med först jordbrukets och sedan bebyggelsens utveckling. De som finns kvar har därför ett högt skyddsvärde, även små och till synes obetydliga diken och bäckar.

Både Stockholms stad och grannkommunerna har i senare tid satsat på restaurering av olika bäckar och diken för att försöka återskapa strukturer som gynnar flora och fauna, samtidigt som näringsämnen läggs fast.

Åtgärdskarta naur

I kartan visas genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i vitt och avförda åtgärder i rött. Visa alla åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Igelbäcken - ny bäckfåra vid nya E18-bron

Genomförd

Fysiska åtgärder

2013

Trafikverket

Fysiska åtgärder

1

Genomförd
Igelbäcken - restaurering i Solna

Genomförd

Fysiska åtgärder

2011

Solna stad

Fysiska åtgärder

2

Genomförd
Igelbäcken - restaurering vid Eggeby

Genomförd

Fysiska åtgärder

2011

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

3

Genomförd
Igelbäcken - restaurering vid Kymlinge

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Solna stad, Sundbybergs stad

Fysiska åtgärder

4

Genomförs kontinuerligt
Igelbäcken - dricksvattentillsättning

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

5

Genomförd
Restaurering av Årstabäcken

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Exploateringskontoret, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

6

Genomförd
Kräppladiket - två nya dammar

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

7

Genomförs kontinuerligt
Sätraån - dricksvattentillsättning

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

8

Pågående
Funktionsförbättring av Kräppladammarna

Pågående

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

9

Förslag till åtgärd
Igelbäcken - fortsatta restaureringar

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder