Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Markanvändning

Indikator TEMA.4.1.1

1998 färdigställdes stadens första biotopkarta, vilken bl.a. ger kommunövergripande statistik om vattenområden och biotoper som ingår i skog, öppen mark, halvöppen mark, bebyggda områden och andra marktyper. Kartan reviderades 2009 och i samband med det gjordes också en förändringsanalys.

Indikatorn visar fördelningen av marktyper och vatten, i andelar av den totala kommunytan.

Fördelning av marktyper och vatten

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Bebyggd och hårdgjord mark

1998

44

1

Bebyggd och hårdgjord mark

2009

45

2

Halvöppen mark

1998

11

3

Halvöppen mark

2009

11

4

Myr

1998

0,05

5

Myr

2009

0,05

6

Skog

1998

21

7

Skog

2009

20

8

Vatten

1998

13

9

Vatten

2009

13

10

Öppen mark

1998

9,6

11

Öppen mark

2009

9,3

12

Övrig mark

1998

1,4

13

Övrig mark

2009

1,6

Datakälla: Miljöförvaltningen: Databas för Stockholms biotoper 2009, samt reviderad databas för Stockholms biotoper år 1998.

Kommentar

Förändringsanalysen visar att stadens samlade grönyta minskat under perioden 1998-2009 med 155-192 hektar, vilket motsvarar en minskning av 1-2 % av den totala mängden grönyta år 1998. Ökningen av hårdgjord och bebyggd yta är störst inom stadsdelsnämndsområdena Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Bromma och Hässelby-Vällingby, samtliga i västerort. Östermalm avviker från denna trend med ett nettotillskott av grönyta om ca 1 hektar.

I ovanstående studie har inte ingått att undersöka vad förändringarna betyder kvalitativt sett - ekologiskt och avseende de ekosystemtjänster som naturen erbjuder. Fördjupade studier av detta planeras.

Kommunens yta uppgår till knappt 22 000 ha, varav 45 % var bebyggd eller hårdgjord år 2009.

Uppdaterad: 2013-12-06