Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Myllrande våtmarker

Grodyngel
Foto: Fredrik Lindse
Tema TEMA.4.1.2

Många djur och växter är knutna till våtmarker, som är mycket produktiva ekosystem. Staden har det senaste decenniet börjat motverka den tilltagande dräneringen av landskapet genom att restaurera våtmarker och småvatten för bland annat groddjur.

Ett stort antal växter och djur, varav flera är hotade eller missgynnade, är beroende av våtmarker. Sedan början av 1800-talet har mycket av landets våtmarksareal torrlagts och förstörts, vilket blivit särskilt tydligt i städerna. I Stockholm är många våtmarksarter, som groddjur och vadarfåglar, i en utsatt situation då deras livsmiljöer försvunnit eller splittrats upp i samband med stadens utbredning. Staden har därför försökt restaurera våtmarker i viktiga delar av grönstrukturen, till exempel på Järvafältet och södra Djurgården, för att på nytt få in och gynna våtmarksarterna i landskapet.

Åtgärdskarta naur

I kartan visas genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och avförda åtgärder i rött. Visa alla åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Järva - Skogvaktarkärret restaurering och ny damm

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

1

Genomförd
Järva - Hästa groddamm

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Exploateringskontoret, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

2

Genomförd
Kaknäs ängar - restaurering av stora och lilla dammen

Genomförd

Fysiska åtgärder

2006

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

3

Genomförd
Lövsta våtmark och dammsystem

Genomförd

Fysiska åtgärder

2009

Hässelby Golf, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Kyrkhamns fältskola

Fysiska åtgärder

4

Pågående
Skogvaktarkärret - Tillgänglighetsanläggningar

Pågående

Fysiska åtgärder

Exploateringskontoret

Fysiska åtgärder

5

Pågående
Funktionsförbättring av Kräppladammarna

Pågående

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

6

Planerad
Grimsta - återställning av våtmark och groddjursdamm

Planerad

Fysiska åtgärder

Trafikkontoret

Skötselåtgärder

7

Genomförd
Skötselplan för Råcksta Träsk

Genomförd

Skötselåtgärder

2011

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Skötselåtgärder

8

Genomförs kontinuerligt
Skogvaktarkärret - bete av våtängar

Genomförs kontinuerligt

Skötselåtgärder

Miljöförvaltningen, Trafikkontoret

Skötselåtgärder

9

Genomförs kontinuerligt
Isbladskärret - restaurering

Genomförs kontinuerligt

Skötselåtgärder

Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF)

Skötselåtgärder

10

Förslag till åtgärd
Natur- och rekreationsåtgärder i Rågsveds naturreservat

Förslag till åtgärd

Skötselåtgärder