Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utbildningsmaterial naturvårdande skötsel


Slåtterängsskötsel. Illustration: Karl Jilg
Åtgärd TEMA.4.5.17

I takt med ökad stadsutbyggnad riskerar Stockholms grönområden bli alltmer fragmenterade. Då räcker det inte att skydda områden från exploatering utan det behövs också naturinriktade skötselåtgärder för att för att gynna en rik mångfald av arter och naturtyper. Något som är nödvändigt för att stödja andra ekosystemtjänster och alltmer angeläget när staden växer och förtätas.

För att stödja en mer ekologiinriktad skötsel har miljöförvaltningen tagit fram ett nytt digitalt utbildningsmaterial - en slags handbok - för naturvårdande skötsel. Materialet finns både som utskrivbar pdf samt snart i webbformat, mer anpassat till läsplatta eller mobiltelefon vid användning i fält.

Handboken innefattar naturvärden, åtgärdsbeskrivningar för ett urval av naturtyper och principer för skötsel avseende biologisk mångfald och ekosystemen. Syftet är att öka kunskapen kring hur olika naturtyper ska prioriteras, förvaltas och skötas för att på bästa sätt bevara och stärka de ekosystemtjänster och ekologiska processer som utgör stadens gröna infrastruktur - nödvändiga för en hållbar stadsutveckling.

Utbildningsmaterialet riktar sig till alla som praktiskt eller administrativt deltar i arbetet med stadens grönytor, t ex parkingenjörer, miljösamordnare, entreprenörer m fl. Målet är att alla ska hitta vägledning handboken i såväl den ekologiska bakgrunden som i praktiska skötselråd och målbilder.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Aktör
  • Stadsdelsförvaltningarna
Kontakt
Uppdaterad: 2021-03-23