Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Betydelsen av det egna miljöbeteendet

Tema TEMA.10.3

Tre av fyra stockholmare uppgav i 2013 års medborgarenkät att det i någon utsträckning har betydelse för miljön om de lever miljövänligt eller inte.

Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen har genomförts vart tredje år fram till 2016.

Indikatorer

Uppdaterad: 2020-10-19