Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Betydelse av eget miljöbeteende

Indikator TEMA.10.3.1

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som anser att det egna miljöbeteendet har betydelse för miljön.

Andel invånare som anser att det egna miljöbeteendet har mycket eller ganska stor betydelse för miljön.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2004.
Senaste värdet:
76 % (2013).
Utgångsvärde:
69 % (2004).

Kommentar

76 procent av stockholmarna uppgav 2013 att det i någon utsträckning har betydelse för miljön om de lever miljövänligt eller inte. Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.

Uppdaterad: 2019-05-23