Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Invånarna om miljön

Tema TEMA.10.1

En klar majoritet av stockholmarna anser att miljön i Stockholm är bra.

Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen har genomförts vart tredje år fram till 2016.

Uppdaterad: 2021-10-15