Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Andel som tycker att stockholmsmiljön är bra

Indikator TEMA.10.1.1

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som anser att miljön i Stockholm är mycket eller ganska bra.

Andel stockholmare som anser att miljön i Stockholm är mycket eller ganska bra.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2007.
Senaste värdet:
70 % (2016).
Utgångsvärde:
60 % (2007).

Kommentar

70 procent anser att miljön är bra eller till och med mycket bra. 11 procent menar däremot att miljön är dålig. Det har inte skett några större förändringar i frågan sedan enkätundersökningen senast genomfördes 2013.

Uppdaterad: 2019-05-23