Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Invånarna om miljön i Stockholm

Indikator TEMA.10.1.1

Fråga: Anser du att miljön i Stockholm är bra eller dålig?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

De flesta stockholmare, sex av tio, anser att vi har en bra miljö i Stockholm. Betydligt färre, 16 procent anser att stadens miljö är dålig. Nöjdheten har minskat något jämfört med de tre senaste mätningarna.

Uppdaterad: 2022-03-16