Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ska staden ställa miljökrav?

Indikator TEMA.10.1.6

Andel som svarat ja på frågan Tycker du att staden ska ställa högre krav på medborgarna att agera/leva miljövänligt?

Andel stockholmare som tycker att staden ska ställa krav på medborgarna att leva mer miljövänligt.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
71 % (2016).
Utgångsvärde:
76 % (2010).

Kommentar

En klar majoritet om 71 procent tycker att staden ska ställa högre krav på medborgarna att agera/leva miljövänligt. Samtidigt har andelen som svarat ja på frågan minskat sedan tidigare års undersökningar.

Uppdaterad: 2019-05-23