Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Stockholmarna om stadens miljöarbete

Indikator TEMA.10.1.5

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som anser att det är mycket bra eller ganska bra att staden bedriver ett aktivt miljöarbete.

Andel stockholmare som anser att det är mycket eller ganska bra att staden bedriver ett aktivt miljöarbete.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
92 % (2016).
Utgångsvärde:
95 % (2010).

Kommentar

92 procent av invånarna tycker att det är bra att Stockholms stad bedriver ett aktivt miljöarbete. Jämfört med resultatet från tidigare års undersökningar har andelen som tycker att det är bra däremot minskat något, samtidigt som fler har svarat ”varken eller” i årets undersökning.

Uppdaterad: 2019-05-23