Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Uppväxtmiljö för barn

Indikator TEMA.10.1.3

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med uppväxtmiljön för barn i sin stadsdel.

Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med uppväxtmiljön för barn i sin stadsdel.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2007.
Senaste värdet:
57 % (2016).
Utgångsvärde:
52 % (2007).

Kommentar

57 procent av stockholmarna är nöjda med uppväxtmiljön för barn i den stadsdel där de bor. 14 procent svarar att de är missnöjda. Det har inte skett några större förändringar i frågan under de senaste åren. Däremot syns skillnader mellan de olika stadsdelarna.

Uppdaterad: 2019-05-23