Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Farligt avfall

Indikator ME.C.Q73.8

Fråga: Brukar du/ditt hushåll sortera ut farligt avfall (färgrester, kemikalier m.m.) för återvinning eller återanvändning?

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen
Senaste värdet:
86 % (2021).
Utgångsvärde:
72 % (2007).

Kommentar

86 procent av de svarande år 2021 uppgav att de ofta eller alltid brukar sortera ut farligt avfall i sina hushåll.

Uppdaterad: 2023-05-08