Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förpackningar

Indikator ME.C.Q73.2

Fråga: Brukar du/ditt hushåll sortera ut förpackningar (av kartong, glas, plast eller metall) för återvinning?

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen
Senaste värdet:
89 % (2021).
Utgångsvärde:
78 % (2016).

Kommentar

89 % av svaranden uppger att de brukar ofta eller alltid sortera ut förpackningar i sina hushåll för återvinning.

Uppdaterad: 2022-11-30