Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förpackningar

Indikator ME.C.Q73.2

Fråga: Brukar du/ditt hushåll sortera ut förpackningar (av kartong, glas, plast eller metall) för återvinning?

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen
Senaste värdet:
89 % (2021).
Utgångsvärde:
78 % (2016).

Kommentar

89 procent av de svarande i 2021 års enkät uppgav att de brukade ofta eller alltid sortera ut förpackningar i sina hushåll för återvinning.

Uppdaterad: 2023-05-08