Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förtroende

Indikator ME.C.Q74

Fråga: Hur stort förtroende har du för att det avfall du sorterar ut tas om hand och återvinns på ett bra sätt?

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen
Senaste värdet:
49 % (2021).
Utgångsvärde:
51 % (2007).

Kommentar

49 % av svaranden uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för att deras utsorterade avfall tas om hand och återvinns på ett bra sätt.

Uppdaterad: 2022-11-30