Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förtroende

Indikator ME.C.Q74

Fråga: Hur stort förtroende har du för att det avfall du sorterar ut tas om hand och återvinns på ett bra sätt?

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen
Senaste värdet:
49 % (2021).
Utgångsvärde:
51 % (2007).

Kommentar

49 procent av de svarande år 2021 uppgav att de hade mycket eller ganska stort förtroende för att deras utsorterade avfall tas om hand och återvinns på ett bra sätt.

Uppdaterad: 2023-05-08