Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Frågat om kemikalier i varor

Indikator ME.C.Q94

Fråga: Som konsument har du rätt att få veta om en vara innehåller vissa särskilt farliga ämnen. Har du använt dig av den rättigheten vid något tillfälle?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Ja

2021

18

1

Nej

2021

82

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen

Kommentar

Andelen svaranden som använt sin rätt att få veta om en vara innehåller vissa särskilt farliga ämnen är nästan två av fem. Drygt fyra av fem har inte använt den rättigheten.

Uppdaterad: 2022-11-25