Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kläder och textil

Indikator ME.C.Q73.7

Brukar du/ditt hushåll sortera ut kläder och textil för återvinning eller återanvändning?

Rad-id Svarsalternativ Senaste värdet (%) Datum

0

Alltid

 33

2021

1

Oftast

 34

2021

2

Ibland

 14

2021

3

Sällan

 11

2021

4

Aldrig

 5

2021

5

Vet inte

 3

2021

6

Oftast + Alltid

 68

2021

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen

Kommentar

68 procent av de svarande år 2021 uppgav att de ofta eller alltid brukar sortera ut kläder och textil i sina hushåll för återvinning eller återanvändning.

Uppdaterad: 2023-05-08