Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kläder och textil

Indikator ME.C.Q73.7

Brukar du/ditt hushåll sortera ut kläder och textil för återvinning eller återanvändning?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Oftast + Alltid

2013

49

1

Oftast + Alltid

2016

57

2

Oftast + Alltid

2021

68

3

Alltid

2013

28

4

Alltid

2016

36

5

Alltid

2021

33

6

Oftast

2013

21

7

Oftast

2016

21

8

Oftast

2021

34

9

Ibland

2013

19

10

Ibland

2016

15

11

Ibland

2021

14

12

Sällan

2013

14

13

Sällan

2016

9

14

Sällan

2021

11

15

Aldrig

2013

14

16

Aldrig

2016

14

17

Aldrig

2021

5

18

Vet inte

2013

4

19

Vet inte

2016

5

20

Vet inte

2021

3

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen

Kommentar

68 procent av de svarande år 2021 uppgav att de ofta eller alltid brukar sortera ut kläder och textil i sina hushåll för återvinning eller återanvändning.

Uppdaterad: 2023-05-08