Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kunskap om kemikalier i varor

Människor på Drottninggatan
Drottninggatan. Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.C.Q17

Fråga: Har du bra eller dåliga kunskaper om hur du undviker skadliga kemikalier i varor när du gör dina inköp?

Datakälla: Medborgarenkät, Konsumtion och miljövanor i Stockholm, miljöförvaltningen
Senaste värdet:
58 % (2021).
Utgångsvärde:
52 % (2010).

Kommentar

Nästan sex av tio bland de svarande år 2021 angav att de hade mycket eller ganska bra kunskaper om hur de kan undvika skadliga kemikalier i varor. Kunskaperna har ökat något mellan mätningarna. Yngre personer upplever sig ha sämre kunskaper om kemikalier jämfört med äldre.

Uppdaterad: 2023-05-08