Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lämna farligt avfall

Indikator ME.C.Q72.5

Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med möjligheterna att lämna farligt avfall?

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen
Senaste värdet:
37 % (2021).
Utgångsvärde:
39 % (2007).

Kommentar

37 procent av de svarande år 2021 uppgav att de var mycket nöjda eller ganska nöjda med möjligheterna att lämna farligt avfall.

Uppdaterad: 2023-05-08