Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lämna grovavfall

Indikator ME.C.Q72.6

Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med möjligheterna att lämna grovavfall?

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen
Senaste värdet:
47 % (2021).
Utgångsvärde:
42 % (2013).

Kommentar

47 procent av de svarande år 2021 uppgav att de var mycket eller ganska nöjda med möjligheterna att lämna grovavfall.

Uppdaterad: 2023-05-08