Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lämna grovavfall

Indikator ME.C.Q72.6

Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med möjligheterna att lämna grovavfall?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Mycket nöjd eller ganska nöjd

2013

42

1

Mycket nöjd eller ganska nöjd

2016

44

2

Mycket nöjd eller ganska nöjd

2021

47

3

Mycket nöjd

2013

18

4

Mycket nöjd

2016

18

5

Mycket nöjd

2021

21

6

Ganska nöjd

2013

24

7

Ganska nöjd

2016

26

8

Ganska nöjd

2021

26

9

Varken eller

2013

9

10

Varken eller

2016

13

11

Varken eller

2021

14

12

Ganska missnöjd

2013

18

13

Ganska missnöjd

2016

17

14

Ganska missnöjd

2021

19

15

Mycket missnöjd

2013

22

16

Mycket missnöjd

2016

19

17

Mycket missnöjd

2021

16

18

Vet inte

2013

8

19

Vet inte

2016

7

20

Vet inte

2021

4

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen

Kommentar

47 procent av de svarande år 2021 uppgav att de var mycket eller ganska nöjda med möjligheterna att lämna grovavfall.

Uppdaterad: 2023-05-08