Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lämna källsorterat hushållsavfall

Indikator ME.C.Q72.1

Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med möjligheterna att lämna källsorterat hushållsavfall nära bostaden?

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen
Senaste värdet:
69 % (2021).
Utgångsvärde:
62 % (2007).

Kommentar

69 procent av de svarande år 2021 uppgav att de var mycket nöjda eller ganska nöjda med möjligheterna att lämna källsorterat hushållsavfall nära bostaden.

Uppdaterad: 2023-05-08