Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lämna källsorterat hushållsavfall

Indikator ME.C.Q72.1

Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med möjligheterna att lämna källsorterat hushållsavfall nära bostaden?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Mycket nöjd eller ganska nöjd

2007

62

1

Mycket nöjd eller ganska nöjd

2010

60

2

Mycket nöjd eller ganska nöjd

2013

64

3

Mycket nöjd eller ganska nöjd

2016

68

4

Mycket nöjd eller ganska nöjd

2021

69

5

Mycket nöjd

2007

26

6

Mycket nöjd

2010

24

7

Mycket nöjd

2013

27

8

Mycket nöjd

2016

32

9

Mycket nöjd

2021

33

10

Ganska nöjd

2007

36

11

Ganska nöjd

2010

36

12

Ganska nöjd

2013

37

13

Ganska nöjd

2016

36

14

Ganska nöjd

2021

36

15

Varken eller

2007

9

16

Varken eller

2010

11

17

Varken eller

2013

10

18

Varken eller

2016

8

19

Varken eller

2021

10

20

Vet inte

2007

4

21

Vet inte

2010

4

22

Vet inte

2013

4

23

Vet inte

2016

4

24

Vet inte

2021

2

25

Ganska missnöjd

2007

13

26

Ganska missnöjd

2010

15

27

Ganska missnöjd

2013

12

28

Ganska missnöjd

2016

11

29

Ganska missnöjd

2021

12

30

Mycket missnöjd

2007

11

31

Mycket missnöjd

2010

10

32

Mycket missnöjd

2013

11

33

Mycket missnöjd

2016

8

34

Mycket missnöjd

2021

8

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen

Kommentar

69 % av svaranden uppger att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med möjligheterna att lämna källsorterat hushållsavfall nära bostaden.

Uppdaterad: 2023-01-02