Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lämna matavfall

Indikator ME.C.Q72.2

Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med möjligheterna att lämna utsorterat matavfall?

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen
Senaste värdet:
47 % (2021).
Utgångsvärde:
34 % (2016).

Kommentar

47 procent av de svarande år 2021 uppgav att de var mycket nöjda eller ganska nöjda med möjligheterna att lämna utsorterat matavfall.

Uppdaterad: 2023-05-08