Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lämna matavfall

Indikator ME.C.Q72.2

Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med möjligheterna att lämna utsorterat matavfall?

Rad-id Svarsalternativ Senaste värdet (%) Datum

0

Mycket nöjd eller ganska nöjd

 47

2021

1

Mycket nöjd

 35

2021

2

Ganska nöjd

 12

2021

3

Varken eller

 12

2021

4

Ganska missnöjd

 9

2021

5

Mycket missnöjd

 23

2021

6

Vet inte

 10

2021

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen

Kommentar

47 procent av de svarande år 2021 uppgav att de var mycket nöjda eller ganska nöjda med möjligheterna att lämna utsorterat matavfall.

Uppdaterad: 2023-05-08