Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lämna matavfall

Indikator ME.C.Q72.2

Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med möjligheterna att lämna utsorterat matavfall?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Mycket nöjd eller ganska nöjd

2016

34

1

Mycket nöjd eller ganska nöjd

2021

47

2

Mycket nöjd

2016

21

3

Mycket nöjd

2021

35

4

Ganska nöjd

2016

14

5

Ganska nöjd

2021

12

6

Varken eller

2016

16

7

Varken eller

2021

12

8

Ganska missnöjd

2016

12

9

Ganska missnöjd

2021

9

10

Mycket missnöjd

2016

22

11

Mycket missnöjd

2021

23

12

Vet inte

2016

16

13

Vet inte

2021

10

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen

Kommentar

47 procent av de svarande år 2021 uppgav att de var mycket nöjda eller ganska nöjda med möjligheterna att lämna utsorterat matavfall.

Uppdaterad: 2023-05-08