Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Medlem i miljöorganisasation

Människor på Drottninggatan
Drottninggatan. Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.C.Q92

Fråga: Är du medlem i en miljöorganisation eller engagerad i ett miljönätverk eller miljöinitiativ?

Datakälla: Medborgarenkät: Konsumtion och miljövanor i Stockholm, miljöförvaltnngen
Senaste värdet:
19 % (2021).
Utgångsvärde:
19 % (2021).

Kommentar

En av fem svarande uppger att de är medlem i en miljöorganisation eller engagerad i ett miljönätverk. Kvinnor är i högre grad än män medlemmar eller engagerade medan den yngsta ålderskategorin, 18-30 år, är i något mindre utsträckning medlem i eller engagerad.

Uppdaterad: 2022-11-11