Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Minska mängden avfall

Indikator ME.C.Q96.1

Fråga: Försöker ni i ert hushåll att minska mängden avfall (t.ex. genom att minska konsumtionen av nya saker, undvika onödiga förpackningar, köpa produkter som håller länge).

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen
Senaste värdet:
60 % (2021).
Utgångsvärde:
60 % (2021).

Kommentar

60 procent av de svarande år 2021 uppgav att de försökte minska mängden avfall mycket eller i ganska hög grad i sina hushåll.

Uppdaterad: 2023-05-08