Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vegetariska måltider

Människor på Drottninggatan
Drottninggatan. Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.C.Q70

Fråga: Hur ofta är dina huvudmåltider vegetariska, d.v.s. innehåller ej kött, fisk, skaldjur, fågel eller vilt?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Oftast + Alltid

2004

9

1

Oftast + Alltid

2010

13

2

Oftast + Alltid

2013

14

3

Oftast + Alltid

2016

22

4

Oftast + Alltid

2021

36

5

Alltid

2004

3

6

Alltid

2010

3

7

Alltid

2013

4

8

Alltid

2016

5

9

Alltid

2021

8

10

Oftast

2004

6

11

Oftast

2010

10

12

Oftast

2013

11

13

Oftast

2016

17

14

Oftast

2021

28

15

Ibland

2004

35

16

Ibland

2010

33

17

Ibland

2013

38

18

Ibland

2016

36

19

Ibland

2021

38

20

Sällan

2004

35

21

Sällan

2010

36

22

Sällan

2013

32

23

Sällan

2016

28

24

Sällan

2021

19

25

Aldrig

2004

19

26

Aldrig

2010

17

27

Aldrig

2013

15

28

Aldrig

2016

14

29

Aldrig

2021

6

30

Vet inte

2004

2

31

Vet inte

2010

1

32

Vet inte

2013

1

33

Vet inte

2016

1

34

Vet inte

2021

1

Datakälla: Medborgarenkät, Konsumtion och miljövanor i Stockholm, miljöförvaltningen.

Kommentar

Stockholmarnas vana att äta vegetariskt har ökat betydligt. 36 procent av de svarande anger att de alltid eller oftast äter vegetariskt. Det är numera vanligare att alltid äta vegetariska måltider än att aldrig äta vegetariska måltider.

Uppdaterad: 2022-11-14