Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Intresse för miljöfrågor

Indikator TEMA.10.2.1

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är ganska eller mycket intresserade av miljöfrågor.

Andel stockholmare som är ganska eller mycket intresserade av miljöfrågor.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2004.
Senaste värdet:
70 % (2013).
Utgångsvärde:
60 % (2004).

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.

Uppdaterad: 2019-05-23