Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kunskaper om hur man kan minska sin klimatpåverkan

Indikator TEMA.10.2.4

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som anser att de har mycket bra eller ganska bra kunskaper om vad de kan göra för att minska sin klimatpåverkan.

Andel stockholmare som anser att de har mycket bra eller ganska bra kunskaper för att minska sin klimatpåverkan.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
71 (2013).
Utgångsvärde:
70 (2010).

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.

Uppdaterad: 2019-05-23