Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kunskaper om hur man undviker skadliga ämnen

Indikator TEMA.10.2.5

Indikatorn visar andelen stockholmare som anser att de har mycket bra eller ganska bra kunskaper om hur de kan undvika miljö- och hälsofarliga ämnen när de gör sina inköp.

Andel stockholmare som anser att de har mycket bra eller ganska bra kunskaper om hur de kan undvika miljö- och hälsofarliga ämnen när de gör sina inköp.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
53 (2013).
Utgångsvärde:
52 (2010).

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.

Uppdaterad: 2019-05-23