Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Oro för den framtida miljöutvecklingen

Indikator TEMA.10.2.13

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som ofta eller ibland oroar sig för miljöproblemen och den framtida miljöutvecklingen.

Andel invånare som ofta eller ibland oroar sig för miljöproblemen och den framtida miljöutvecklingen.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
79 % (2013).
Utgångsvärde:
81 % (2007).

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.

Uppdaterad: 2019-05-23