Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Inköp i stormarknad utanför stadsdelen

Indikator TEMA.10.4.7

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som handlar större delen av hushållets livsmedel och dagligvaror i stormarknad/lågprisaffär utanför den egna stadsdelen.

Andel invånare som handlar större delen av hushållets livsmedel och dagligvaror i stormarknad/lågprisaffär utanför den egna stadsdelen.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Hela Stockholm

2004

29

1

Hela Stockholm

2007

25

2

Hela Stockholm

2010

26

3

Hela Stockholm

2013

20

4

Hela Stockholm

2016

21

5

Bromma

2004

30

6

Bromma

2007

23

7

Bromma

2010

38

8

Enskede-Årsta-Vantör

2004

29

9

Enskede-Årsta-Vantör

2007

31

10

Enskede-Årsta-Vantör

2010

24

11

Farsta

2004

33

12

Farsta

2007

23

13

Farsta

2010

29

14

Hägersten-Liljeholmen

2004

35

15

Hägersten-Liljeholmen

2007

33

16

Hägersten-Liljeholmen

2010

35

17

Hässelby-Vällingby

2004

34

18

Hässelby-Vällingby

2007

28

19

Hässelby-Vällingby

2010

25

20

Kungsholmen

2004

18

21

Kungsholmen

2007

10

22

Kungsholmen

2010

9

23

Norrmalm

2004

16

24

Norrmalm

2007

9

25

Norrmalm

2010

15

26

Rinkeby-Kista

2004

43

27

Rinkeby-Kista

2007

43

28

Rinkeby-Kista

2010

47

29

Skarpnäck

2004

46

30

Skarpnäck

2007

29

31

Skarpnäck

2010

39

32

Skärholmen

2004

37

33

Skärholmen

2007

21

34

Skärholmen

2010

28

35

Spånga-Tensta

2004

57

36

Spånga-Tensta

2007

49

37

Spånga-Tensta

2010

47

38

Södermalm

2004

19

39

Södermalm

2007

20

40

Södermalm

2010

14

41

Älvsjö

2004

57

42

Älvsjö

2007

55

43

Älvsjö

2010

45

44

Östermalm

2004

16

45

Östermalm

2007

14

46

Östermalm

2010

16

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

En majoritet av invånarna i staden handlar i huvudsak dagligvaror i en affär i den egna stadsdelen, medan ungefär var femte invånare handlar allt eller större delen på stormarknad. Sedan undersökningen sist genomfördes 2013 kan konstateras att det skett en ökning i andelen som handlar hushållets livsmedel och dagligvaror via internet. 2013 uppgav 3 procent att de handlar allt via internet, medan motsvarande siffra i årets undersökning är det dubbla. Även andelen som svarar att de till viss del handlar på internet har ökat.

Uppdaterad: 2019-05-23