Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Miljömärkta varor

Indikator TEMA.10.4.2

Nyckeltalet visar stockholmarnas inköp av miljömärkta varor, till exempel Svanen, Bra Miljöval och KRAV.

Andel stockholmare som oftast eller alltid väljer att köpa miljömärkta varor (KRAV, Svanen eller Bra miljöval).

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2004.
Senaste värdet:
40 % (2013).
Utgångsvärde:
34 % (2004).

Kommentar

Överlag kan konstateras att den rådande trenden med medvetna val håller i sig. Andelen som alltid eller oftast väljer att köpa miljömärkta varor har ökat. 44 procent svarar att de alltid eller oftast väljer miljömärkta varor, medan 14 procent sällan eller aldrig gör det.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2019-05-23