Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Närproducerade varor

Indikator TEMA.10.4.5

Indikatorn visar andelen stockholmare som alltid eller oftast köper närproducerade dagligvaror.

Andel stockholmare som alltid eller oftast köper närproducerade dagligvaror

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010.
Senaste värdet:
32 % (2016).
Utgångsvärde:
26 % (2010).

Kommentar

När det gäller närproducerade varor framkommer ingen skillnad i andelen som svarat att de oftast eller alltid väljer det jämfört med föregående undersökning 2013.

Uppdaterad: 2019-05-23