Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vegetariska måltider

Indikator TEMA.10.4.6

Indikatorn visar andelen invånare som uppger att deras huvudmåltider alltid eller oftast är vegetariska. Det vill säga, de innehåller inte kött, fisk, skaldjur, fågel eller vilt.

Andel invånare som alltid eller oftast äter vegetariskt

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2004.
Senaste värdet:
22 % (2016).
Utgångsvärde:
9 % (2004).

Kommentar

Andelen som väljer vegetarisk kost fortsätter att öka. I årets undersökning uppger mer än var femte invånare att de oftast eller alltid väljer vegetariska huvudmåltider. Sedan 2013 har andelen ökat med 8 procentenheter. Resultaten för Stockholm kan jämföras med en undersökning för hela landet som Sifo genomförde 2016 på uppdrag av Axfood. Den visade att nästan varannan svensk (45%) äter vegetariskt en eller flera gånger i veckan.

Köttkonsumtionen, särskilt av nötkött, bidrar till utsläpp av klimatgaser men är också av betydelse för övergödningen av sjöar och hav. Genom att minska vår köttkonsumtion kan vi alltså bidra till en bättre miljö. Ur hälsosynpunkt behöver vi heller inte äta så mycket kött som vi i genomsnitt gör i Sverige i dag.

Uppdaterad: 2019-05-23