Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Prioritering av miljöinsatser - biologisk mångfald

Indikator ME.A.Q3.3

Diagrammet visar hur viktigt stockholmarna anser det är att kommunen prioriterar insatser för att skydda och värna stadens natur och biologiska mångfald.

Data hämtas från stadens medborgarenkät om miljö och miljövanor. De svarande fick ange i vilken grad de anser att kommunen bör prioritera olika miljöinsatser. Från mycket viktigt till helt oviktigt för kommunen att prioritera.

Fråga: Vilka miljöfrågor tycker du att Stockholms stad bör prioritera? - Skydda och värna stadens natur och biologiska mångfald.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
92 % (2021).
Utgångsvärde:
92 % (2021).

Kommentar

92 procent av de svarande i enkäten år 2021 ansåg att det är ganska eller mycket viktigt att kommunen prioriterar insatser för att skydda och värna stadens natur och biologiska mångfald.

Uppdaterad: 2023-06-02