Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Prioritering av miljöfrågor - avfall

Indikator ME.A.Q3.7

Diagrammet visar hur viktigt stockholmarna anser det är att kommunen prioriterar insatser för att minska avfallsmängder och öka återanvändning och återvinning.

Data hämtas från stadens medborgarenkät om miljö och miljövanor. De svarande fick ange i vilken grad de anser att kommunen bör prioritera olika miljöinsatser. Från mycket viktigt till helt oviktigt för kommunen att prioritera.

Fråga: Vilka miljöfrågor tycker du att Stockholms stad bör prioritera? - Minska avfallsmängder och öka återanvändning och återvinning.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
89 % (2021).
Utgångsvärde:
89 % (2021).

Kommentar

Diagrammet visar hur viktigt stockholmarna anser det är att kommunen prioriterar insatser för att minska avfallsmängder och öka återanvändning och återvinning.

Data hämtas från stadens medborgarenkät om miljö och miljövanor. De svarande fick ange i vilken grad de anser att kommunen bör prioritera olika miljöinsatser. Från mycket viktigt till helt oviktigt för kommunen att prioritera.89 procent av de svarande år 2021 ansåg att det är ganska eller mycket viktigt att kommunen prioriterar insatser för att minska avfallsmängder och öka återanvändning och återvinning.

Uppdaterad: 2023-06-02