Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Prioritering av miljöfrågor - inomhusmiljö

Indikator ME.A.Q3.9

Diagrammet visar hur viktigt stockholmarna anser det är att kommunen prioriterar insatser för att förbättra och värna en god inomhusmiljö.

Data hämtas från stadens medborgarenkät om miljö och miljövanor. De svarande fick ange i vilken grad de anser att kommunen bör prioritera olika miljöinsatser. Från mycket viktigt till helt oviktigt för kommunen att prioritera.

Fråga: Vilka miljöfrågor tycker du att Stockholms stad bör prioritera? - Förbättra och värna en god inomhusmiljö.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
76 % (2021).
Utgångsvärde:
76 % (2021).

Kommentar

76 procent av de svarande anser att det ganska eller mycket viktigt att kommunen prioriterar insatser för att förbättra och värna en god inomhusmiljö.

Uppdaterad: 2022-11-11