Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Prioritering av miljöfrågor - luftkvalitet

Indikator ME.A.Q3.5

Fråga: Vilka miljöfrågor tycker du att Stockholms stad bör prioritera? - Förbättra luftkvaliteten i staden.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
88 % (2021).
Utgångsvärde:
88 % (2021).

Kommentar

Diagrammet visar hur viktigt stockholmarna anser det är att kommunen prioriterar insatser för att förbättra luftkvaliteten i staden.

Data hämtas från stadens medborgarenkät om miljö och miljövanor. De svarande fick ange i vilken grad de anser att kommunen bör prioritera olika miljöinsatser. Från mycket viktigt till helt oviktigt för kommunen att prioritera.

88 procent av de svarande i enkäten år 2021 ansåg att är det ganska eller mycket viktigt att kommunen prioriterar insatser för att förbättra luftkvaliteten i staden.

Uppdaterad: 2023-06-02