Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Invånarna om stadens insatser

Indikator ME.A.Q2.2

Fråga: Vad tycker du om kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
43 % (2021).
Utgångsvärde:
43 % (2021).

Kommentar

I den senaste undersökningen från år 2021 ansåg knappt hälften, 43 procent av de svarande, att kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt är ganska eller mycket bra. Samtidigt ansåg drygt 1 av 5 att kommunens insatser är ganska eller mycket dåliga. En stor andel har ingen tydlig uppfattning i frågan då 35 procent svarar varken eller eller vet ej. Män är generellt mer nöjda med kommunens miljöinsatser jämfört med kvinnor.

Uppdaterad: 2023-05-15