Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Prioritering av miljöinsatser - klimatanpassning

Indikator ME.A.Q3.2

Diagrammet visar hur viktigt stockholmarna anser det är att kommunen prioriterar insatser för att anpassa staden till ett förändrat klimat.

Data hämtas från stadens medborgarenkät om miljö och miljövanor. De svarande fick ange i vilken grad de anser att kommunen bör prioritera olika miljöinsatser. Från mycket viktigt till helt oviktigt för kommunen att prioritera.

Fråga: Vilka miljöfrågor tycker du att Stockholms stad bör prioritera? - Anpassa staden till ett förändrat klimat.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
80 % (2021).
Utgångsvärde:
80 % (2021).

Kommentar

80 procent av de svarande i enkäten år 2021 ansåg att det ganska eller mycket viktigt att kommunen prioriterar insatser för att anpassa staden till ett förändrat klimat.

Uppdaterad: 2023-05-15