Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Prioritering av miljöfrågor - buller

Indikator ME.A.Q3.6

Fråga: Vilka miljöfrågor tycker du att Stockholms stad bör prioritera? - Minska störande buller.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
67 % (2021).
Utgångsvärde:
67 % (2021).

Kommentar

67 procent av de svarande år 2021 ansåg det ganska eller mycket viktigt att kommunen prioriterar insatser för att minska störande buller.

Uppdaterad: 2023-05-15