Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Prioritering av miljöinsatser - minska klimatpåverkan

Indikator ME.A.Q3.1

Fråga: Vilka miljöfrågor tycker du att Stockholms stad bör prioritera? - Minska stadens klimatpåverkan.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
84 % (2021).
Utgångsvärde:
84 % (2021).

Kommentar

84 procent av respondenterna i enkäten år 2021 ansåg att det är ganska eller mycket viktigt att kommunen prioriterar arbetet med att minska stadens klimatpåverkan.

Uppdaterad: 2023-05-15