Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Användning av bil

Bil på väg
Hägersten. Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.B.15

Fråga: Hur ofta använde du bilen under september?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Av de respondenter som i 2020 års enkät uppgav att de hade tillgång till bil så var 45 procent som använde bilen en till två dagar i veckan. 42 procent använde bilen fler än tre dagar i veckan. 12 procent uppgav att de inte använde bilen alls under september år 2020.

Omräknat till samtliga respondenter så svarar två av fem att de inte hade tillgång till bil eller inte använde bilen under september 2020. En knapp tredjedel svarar att de använde bilen en till två dagar i veckan medan en knapp tredjedel använde bilen tre dagar i veckan eller mer.

Män använder bil mer än kvinnor. Fler i de högre ålderskategorierna använde bilen i september. Bilanvändningen skiljer markant mellan olika stadsdelsområden och är som lägst i Rinkeby-Kista, Kungsholmen och Södermalm och som högst i Spånga-Tensta, Enskede-Årsta-Vantör samt Bromma.

Uppdaterad: 2023-06-02