Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Användning av bil

Bil på väg
Hägersten. Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.B.15

Diagrammet visar andel av de svarande som har tillgång till bil.

Fråga: Hur ofta använde du bilen under september?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Närmare hälften av de som har tillgång till bil uppgav att de använde bilen en till två dagar i veckan medan två av fem använde bilen fler än tre dagar i veckan. 12 procent uppgav att de inte använde bilen alls under september 2020.

Omräknat till samtliga respondenter så svarar två av fem att de inte har tillgång till bil eller inte använde bilen under september 2020. En knapp tredjedel svarar att de använde bilen en till två dagar i veckan medan en knapp tredjedel använde bilen tre dagar i veckan eller mer.

Män använder bil mer än kvinnor. Fler i de högre ålderskategorierna använde bilen i september. Bilanvändningen skiljer markant mellan olika stadsdelsområden och är som lägst i Rinkeby-Kista, Kungsholmen och Södermalm och som högst i Spånga-Tensta, Enskede-Årsta-Vantör samt Bromma.

Uppdaterad: 2022-10-31