Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Distansarbete

Laptop i soffan med hund
Hemarbete. Foto: Nick-Turner
Indikator ME.B.4

Fråga: Hur ofta ersatte du resan till arbete eller skola med distansarbete/hemarbete under september?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
31,4 % (2020).
Utgångsvärde:
4,7 % (2013).

Kommentar

Andelen stockholmare som arbetar hemifrån har ökat kraftigt till följd av pandemin. Nära en tredjedel av respondenterna uppgav att de arbetade hemifrån minst tre dagar i veckan under september 2020 medan drygt en av fyra uppgav att de inte distansarbetade överhuvudtaget. Samtidigt uppgav 21 procent att de inte arbetade eller studerade.

I undersökningen 2020 ersattes svarsalternativet Aldrig med svarsalternativen Distansarbetade ej respektive Arbetade/studerade ej.

Uppdaterad: 2022-10-31