Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Distansarbete

Laptop i soffan med hund
Hemarbete. Foto: Nick-Turner
Indikator ME.B.4

Fråga: Hur ofta ersatte du resan till arbete eller skola med distansarbete/hemarbete under september?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
31,4 % (2020).
Utgångsvärde:
4,7 % (2013).

Kommentar

Distansarbetet ökade under coronapandemin. 31 procent av respondenterna svarade att de arbetade hemifrån minst tre dagar i veckan i september år 2020. Ytterligare 11 procent arbetade på distans 1-2 dagar i veckan. 28 procent svarade att de inte distansarbetade alls.

Uppdaterad: 2023-05-15